Naše služby ponúkame v oblasti architektúry a projektových prác na všetky druhy stavieb :

• budovy na bývanie
• nebytové a priemyselné budovy
• ostatné budovy

Ďalšie služby:

• návrh interiérov
• tvorba vizualizácii
• poradenská činnosť a inžinierska činnosť

Realizácia stavieb a komplexná stavebná činnosť:

• Prípravné a dokončovacie stavebné práce
• Realizácia hrubej stavby
• Realizácie stavieb na kľúč

     

  Zabezpečujeme kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie od investičného zámeru cez image board (základnú koncepciu), architektonickú štúdiu až po projektovú dokumentáciu – pre stavebne povolenie, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia. Súčasťou projektovej dokumentácie sú projekty jednotlivých profesií: statika, zdravotechnika, plynoinštalácia, elektroinštalácia, ústredne vykurovanie a požiarna ochrana budov.
Komplexná stavebná činnosť od konzultácie pri výbere pozemku až po realizáciu domu na kľúč. Prípravné a dokončovacie stavebné práce, realizácia hrubej stavby až po realizácie na kľúč.

© hanusatelier, created by Bc.Erik Kramárik. Všetky práva vyhradené.